Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi

Jakie są zalety projektu indywidualnego w porównaniu do typowego?

Projekt katalogowy ma jedna podstawową zaletę, jest tani, ponieważ używa go wiele osób, jest również gotowy więc nie ma etapu koncepcji. Projekt typowy wymaga jednak również adaptacji do warunków działki i projektu przyłączy, zagospodarowania terenu, co trwa również około 2‑3 miesięcy. Koszt takiej adaptacji wraz z przyłączami to kwota kilku tysięcy.

Projekt indywidualny jest dostosowywany od początku do lokalizacji, do potrzeb i budżetu klientów, oraz stawia na proces znajdowania najlepszych rozwiązań, można w nim spełnić wiele marzeń, niemożliwych do zawarcia w projekcie typowym. Projekt indywidualny umożliwia również optymalizację konstrukcji ze względu na to, iż jest ona liczona dla konkretnej działki i warunków gruntowych, pogodowych a nie dla najcięższych, jak jest to w projektach typowych. Cały proces projektowy umożliwia przemyślenie wielu zagadnień na etapie rysunkowym, kiedy zmiany są stosunkowo łatwe i nie kosztują. Częste jest, że klienci zmieniają projekty typowe na etapie budowy, wydając na te zmiany tysiące bądź dziesiątki tysięcy złotych. Zatem projekt typowy sam jest tańszy ale w realizacji może okazać się droższy. Oszczędzając kilka tysięcy na etapie projektu, niejednokrotnie dokładamy o wiele więcej na etapie budowy.

Projekt mówi nam o tym jak wydamy setki tysięcy złotych, jest to plan naszych wydatków, najczęściej najpoważniejszych w naszym życiu i na całe życie. W przypadku takich inwestycji nie warto spieszyć się, pomijając etap koncepcji i analiz i nie warto oszczędzać na porządnym planie jak zrobić to dobrze.

Powrót do pytań

Czy budowa małego domu wymaga pozwolenia na budowę?

Polskie prawo budowlane szczegółowo określa obiekty, do których budowy, przebudowy lub rozbiórki nie jest wymagane pozwolenie na budowę (rozbiórkę). Małe obiekty najczęściej są objęte procedurą zgłoszenia bez projektu budowlanego (parterowe budynki gospodarcze bądź rekreacyjne do 35m² powierzchni zabudowy). Projekty większych budynków mogą być objęte procedurą zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, niemniej wymagane jest wykonanie projektu budowlanego dla obu tych przypadków.

Powrót do pytań

Co to jest projekt budowlany i jaki jest zakres opracowywanego projektu budowlanego wykonywanego w pracowni?

Projekt budowlany to opracowanie, które jest wymagane w polskich urzędach w celu uzyskania pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia i określa podstawowe parametry inwestycji. Polskie przepisy szczegółowo określają co powinno się składać na projekt budowlany.

Standardowy projekt budowlany, wykonywany przez nas zawiera:

 • projekt architektury w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • projekt instalacji wewnętrznych (co, c.w.u., instalacje elektryczne, odgromowe),
 • projekt konstrukcji z elementami projektu wykonawczego (w tym fundamenty i więźba dachowa),
 • projekt przyłączy (woda, kanalizacja, prąd, deszczówka),
 • charakterystykę energetyczną budynku.

Powrót do pytań

Co mam przygotować do wyceny projektu?

Standardową cenę projektu można uzyskać pisząc na ekodama.architektura@gmail.com z dopiskiem “Zapytanie o ofertę”. Aby potwierdzić tą cenę lub uaktualnić potrzebne jest zebranie pewnych informacji formalnych o działce i inwestycji. Jeśli dopiero kupujecie działkę, materiały te będzie posiadał właściciel, gdyż są one potrzebne do aktu notarialnego.

Należy uzyskać:

 • Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danej działki (w Urzędzie Gminy lub Miasta, trwa to 1‑2 dni). Jeśli dla danej działki nie ma Planu, będzie konieczne uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy (można zlecić to architektowi, trwa to w urzędzie około 3 miesięcy) – jest to podstawowa informacja o przeznaczeniu działki i co można na niej zbudować.
 • Kopię mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów i budynków (w Starostwie Powiatowym, 1‑2 dni) – jest to informacja dla architekta o powierzchni działki, właścicielach oraz jej funkcji i stanu prawnego.
 • Informacje o uzbrojeniu działki w media (woda, prąd, gaz, kanalizacja). Jeśli inwestor nie ma takich danych może podpytać sąsiadów nieruchomości. Pomocne może okazać się też uzyskanie kopii mapy zasadniczej, gdzie oznaczone są sieci (w Starostwie, 1‑2 dni).

I oczywiście :) prosze podać informacje jakie są Wasze oczekiwania, pomysły, priorytety, marzenia. Przykładowo można przygotować krótki plik tekstowy z odpowiedziami na pytania:

 • Jakie są Wasze marzenia odnośnie inwestycji, model życia, jakiej przestrzeni potrzebujecie i czy oprócz mieszkania będą tam inne funkcje?
 • Ile osób będzie mieszkać w budynku i czy będą korzystać z niego osoby niepełnosprawne?
 • Jakie w przybliżeniu będą potrzebne pomieszczenia i funkcje?
 • Jaki w przybliżeniu będzie metraż i zakładany budżet (jeśli wiadomo)?
 • Czy macie jakieś preferencje odnośnie systemów instalacji, konstrukcji, użytych materiałów?
 • Czy macie Preferencje odnośnie stylu, formy, może posiadacie jakieś przykłady tego co się Wam podoba?
 • Ile osób będzie decydowało (brało udział we współpracy z architektem) podczas projektu?
 • Jaka jest działka i czy macie marzenia odnośnie zagospodarowania terenu?

Nie są to informacje wiążące, bardziej chodzi o rozeznanie. W procesie projektowym niektóre rzeczy mogą ulec modyfikacji.

Wyślijcie proszę to wszystko na adres ekodama.architektura@gmail.com. Najczęściej odpisuję w przeciągu 2 dni roboczych. Jeśli nie otrzymacie odpowiedzi, napiszcie, zadzwońcie, Wasza wiadomość mogła gdzieś zaginąć.

Powrót do pytań

Jak wygląda współpraca?

Projektowanie to proces współtworzenia, w którym bardzo istotnym czynnikiem jest klient. Cały proces zmienia niejednokrotnie wyobrażenia o samej idei budynku, okolicy, pokazując wiele istotnych elementów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne lub są niezauważalne. Ten proces przemienia i opiera się na partnerstwie klienta z architektem.

Współpraca oficjalnie zaczyna się od podpisania umowy. Przed jej podpisaniem będziecie mogli umowę spokojnie przeczytać i przeanalizować. Rozpoczynam pracę od wizyty na działce i rekonesansu okolicy. Ważnym elementem tego etapu jest też rozmowa, w której jak w delikatnym wywiadzie przy kawie próbuję wyciągnąć od Was Wasze marzenia. Następnie przystępuje do analiz lokalizacji, jej wad i walorów, wraz z analizą słońca. Wyniki swoich analiz wraz ze szkicowymi dwoma koncepcjami (w zakresie uproszczonych lokalizacji na działce, rzutów i brył 3d – pustych kubatur) przedstawia na pierwszym spotkaniu projektowym. Najczęściej jedną koncepcję uszczegóławia się na około trzech kolejnych spotkaniach projektowych z klientem, omawiając wszelkie istotne kwestie i preferencje. Można też większość ustaleń wykonywać mailowo lub telefonicznie.

Powrót do pytań

Ile trwa opracowanie projektu?

Czas potrzebny na opracowanie projektu jest zależny od rodzaju inwestycji i bardzo wielu innych czynników np. prawnych, własnościowych, społecznych, geotechnicznych, związanych z ochroną środowiska i zabytków a także zakresu projektu.

W przypadku domów etap koncepcji zajmuje zazwyczaj około dwóch miesięcy. Czasami może być to więcej, jeśli znalezione rozwiązania będą wymagały jeszcze ulepszenia lub projekt jest nietypowy.

Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu to również około 2 miesięcy. Czasami ten etap może się wydłużyć jeśli niezbędne są dodatkowe, nietypowe opracowania np. uzgodnienie z konserwatorem zabytków czy zgoda na badania archeologiczne. Potem składa się skończony projekt, z wszystkimi załącznikami do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/dokonuje się zgłoszenia. Czeka się odpowiednio 2 miesiące na pozwolenie/1 miesiąc na milczącą zgodę.

Dlatego projekt należy zacząć co najmniej pół roku przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy.

Powrót do pytań

Co mam przygotować do podpisania umowy?

Do podpisania umowy będą niezbędne te same dokumenty które są potrzebne do wyceny, tj.:

 • Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danej działki (w Urzędzie Gminy lub Miasta, trwa to 1‑2 dni). Jeśli dla danej działki nie ma Planu, będzie konieczne uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy (można zlecić to architektowi, trwa to w urzędzie około 3 miesięcy) – jest to podstawowa informacja o przeznaczeniu działki i co można na niej zbudować.
 • Kopię mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów i budynków (w Starostwie Powiatowym, 1‑2 dni) – jest to informacja dla architekta o powierzchni działki, właścicielach oraz jej funkcji i stanu prawnego.
 • Informacje o uzbrojeniu działki w media (woda, prąd, gaz, kanalizacja). Jeśli inwestor nie ma takich danych może podpytać sąsiadów nieruchomości.
 • Kopię mapy zasadniczej (w Starostwie, 1‑2 dni). W przypadku małych działek do 15 arów można od razu dostarczyć mapę do celów projektowych o zakresie obejmującym wszystkie miejsca, z których będziemy przyłączać instalacje i odprowadzać ścieki (Opracowuje geodeta).

Dodatkowo będzie potrzebny dowód osobisty i dane kontaktowe.

Podczas trwania umowy będzie niezbędne uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan, energetycznej, gazowej oraz mapy do celów projektowych, obejmujących lokalizację budynku na działce wraz z przyłączami. Przed projektem budowlanym, po zakończeniu koncepcji zleca się badania geotechniczne gruntu, pod planowaną lokalizacją domu. Jeśli budynek znajduje się w okolicach osuwiskowych lub innych trudnych warunków gruntowych może okazać się konieczne przeprowadzenie pełnych badań geologicznych, których opracowanie może trwać do 6 miesięcy. Należy mieć to na uwadze posiadając działkę w takiej lokalizacji.

Powrót do pytań

Na czym polega praca architekta?

Praca architekta jest wielopłaszczyznowa i niejednokrotnie niektóre jej aspekty są trudne do zmierzenia. Poza namacalnymi zadaniami jak opracowanie koncepcji projektu, projektu budowlanego, koordynacji branżowej i prawnej inwestycji, architekt wykonuje szereg działań, analiz, mających na celu rozwiązanie problemów funkcjonalnych, formalnych, urbanistycznych i społecznych, biorąc pod uwagę uwarunkowania historyczne, ochronę środowiska, konserwatorską, kulturową.

Powrót do pytań

Po co mam podpisywać umowę?

Umowa jest niezbędna do sprawnego prowadzenia inwestycji, zabezpiecza interesy obu stron: inwestora i architekta. Bez umowy nierzetelny architekt może zwodzić klienta lub przeciągać prace. Bez umowy inwestor nie ma żadnych gwarancji oraz nie przysługuje mu możliwość odszkodowania w przypadku błędów. Z kolei architekt podejmując się zlecenia, podejmuje również ryzyko, gdyż może nie dostać wynagrodzenia. Dlatego umowa jest istotna dla obu stron, określa obowiązki partnerów w inwestycji: architekta i inwestora, ich odpowiedzialność, zakres obowiązków oraz harmonogram realizacji prac i wypłaty honorarium.

Powrót do pytań

Dlaczego mam zapłacić zaliczkę?

Nad opracowaniem nawet najmniejszego projektu, pracuje oprócz architekta, kilku specjalistów np. konstruktorzy, projektanci branż instalacyjnych, itp., którym architekt musi zapłacić wynagrodzenie, niezależnie od odbioru końcowego dokumentacji (który zdarza się, że jest zawieszany ze względu na komplikacje urzędowe niezależne od inwestora czy architekta). Zaliczka przeznaczana jest w większości na częściowe honoraria zespołu oraz pokrycie kosztów przygotowawczych. Jest też zabezpieczeniem w przypadku przerwania umowy i wtedy jest bezzwrotna.

Powrót do pytań

Co to jest projekt wykonawczy i czym różni się od projektu budowlanego?

Projekt wykonawczy jest opracowaniem bardziej szczegółowym od projektu budowlanego. Opisuje on dokładnie rozwiązania stosowane w obiekcie, określa np. rodzaje materiałów, producentów wyposażenia technicznego, zawiera szczegółowe detale w kluczowych miejscach itp. Przy małych obiektach, takich jak np. domy jednorodzinne często nie opracowuje się tego projektu a szczegółowe rozwiązania dobiera się na etapie budowy. Jednak w przypadku gdy chcemy wybudować budynek większy lub o wyższym standardzie, zaleca się jego opracowanie, gdyż ilość zagadnień uniemożliwia odpowiednie ich skoordynowanie na budowie. Cena projektu wykonawczego to około 30‑40% ceny projektu budowlanego.

Przy większych inwestycjach projekt wykonawczy jest niezbędny, a rezygnacja z niego często powoduje olbrzymie straty i opóźnienia na budowie.

Powrót do pytań

Mam dużo pytań i wątpliwości odnośnie technologii STRAWBALE i budownictwa naturalnego…

Zerknij tutaj: TECHNOLOGIE NATURALNE

Jeśli nie znajdziecie tam odpowiedzi, napiszcie, z miłą chęcią odpowiem na Wasze pytania :)

Powrót do pytań

Nie chcę zajmować się sprawami związanymi z projektem. Czy mogę zlecić wszystko architektowi?

Oczywiście :). Jeśli nie chcecie zbierać sami potrzebnych do podpisania umowy i kontynuacji projektu materiałów, architekt może to za Was wykonać. Nie jest to zakres objęty standardową ofertą także przy wycenie proszę byście to zaznaczyli.

Powrót do pytań