Natural materials, moisture and water

Good practices

Natural materials are beautiful and healthy :). What is equally important nowadays is that they are obtained most often locally (they do not need to be transported too far, i.e. we reduce CO2 emissions) and are biodegradable, i.e. they can be composted (we do not produce garbage from them, we only use them as a super raw material for healthy soil production). If after the period of use of the building and during using what we have left from the construction, decomposition of these materials is most desirable, then during construction and living in a natural house, we want these materials to be durable, dry and healthy. Therefore, when building naturally, we should learn the specifics of these technologies and pay special attention to moisture and water at the construction site. Natural constructions for these reasons run a little differently, but it is not complicated and having knowledge of what to look for, it can be well planned in the construction season.

In cooperation with the National Association of Natural Construction, I have gathered the experience of contractors and developed a brochure with additional moisture requirements for natural constructions. The whole study underneath. Enjoy. :) Best regards – eKodamka.

In cooperation with natural builders, I developed, additional requirements for moisture on natural constructions.

Niniejszy dokument przedstawia zagrożenia związane z wilgocią, mogące powstać podczas budowy budynku w technologii z użyciem słomy jako materiału budowlanego. Informacja ta jest kierowana głównie do kierowników budów, wykonawców oraz inwestorów realizujących budowę w systemie gospodarczym. Zaleca się uwzględnienie tych wytycznych podczas budowy.

Poniższa informacja jest zebraniem doświadczeń budowniczych naturalnych w Polsce. Została opracowana na podstawie opinii i spostrzeżeń wykonawców. Informacja ta ma charakter zaleceń. Informacja ta nie ma charakteru prawnego, a jej stosowanie jest dobrowolne. Osoby stosujące niniejsze zalecenia, wykonują to na własną odpowiedzialność.


INFORMACJE WYKONAWCZE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ WILGOTNOŚCIOWYCH PODCZAS REALIZACJI BUDYNKÓW WZNOSZONYCH W TECHNOLOGIACH BUDOWANIA Z UŻYCIEM KOSTEK SŁOMY


Największe zagrożenia wykonawcze podczas realizacji budynków wznoszonych w technologiach z użyciem kostek słomy, narażające wykonawcę na naprawy, lub inwestora na wadliwe działanie budynku (pękanie tynków, zapadanie się ścian, brak szczelności, zagrzybienia) związane są z zawilgoceniem lub zamoknięciem słomy. Słoma jest materiałem organicznym, który pod wpływem wody ulega biodegradacji. Aby jako materiał budowlany była elementem trwałym i działającym na naszą korzyść, zdrowym, należy zachować jej odpowiednią wilgotność (mniejszą niż 13‑18%).


ZALECA SIĘ:

 • Słomę przechowywać pod zadaszeniem, w miejscach suchych i przewiewnych, lub regularnie wietrzonych (namioty, stodoły, pod plandekami). Nie układać kostek słomy jak i prefabrykatów bezpośrednio na ziemi lecz na paletach, lub innych elementach ograniczających ich kontakt z podłożem, w celu uniknięcia ich zawilgocenia.
 • Kostki słomy przed montażem w budynku należy poddać sprawdzeniu, zbadać ich wilgotność (poprzez włożenie np. ręki do środka kostki lub przy pomocy miernika) oraz sprawdzić wizualnie i zapachowo, czy nie są zarażone grzybem, bądź inną chorobą. Kostek zawilgłych, mokrych, o złym zapachu, pylących, w źdźbłami kolorze siwym nie należy montować w konstrukcję.
 • W celu osłonięcia słomy przed opadami (i uniknięcia zawilgocenia) dach budynku należy wykonać przed słomowaniem ścian, a jeśli jest to niemożliwe (np. w przypadku konstrukcji loadbearing lub prefabrykowanych) stosować odpowiednie plandeki i daszki tymczasowe osłaniające słomę.
 • Elementy ze słomy zaleca się montować min. 30cm ponad powierzchnią terenu, aby ograniczyć możliwość zawilgocenia kostek przez podciąganie wilgoci z gruntu, lub odpryskiwanie deszczu.
 • Zamokłe lub wilgotne kostki wmontowane w konstrukcje domu należy bezwzględnie wymienić na kostki o odpowiedniej wilgotności.
 • Z szczególną starannością montować parapety oraz progi. Nie wolno zostawiać ścian z nieosłoniętymi parapetami lub bez plandeki ochronnej na zimę lub jesień.
 • Na zimę wbudowaną w elementy budynku słomę zabezpieczyć minimum pierwszą warstwą tynku (obrzutka plus szczelny tynk) lub płytami wiatrochronnymi z włókna drzewnego np. steico, vestaeco. Warto dodatkowo zabezpieczyć ścianę zachodnią lub zachodnią-północną (tą od której wieje najczęściej wiatr)np. plandeką. W przypadku dachu położyć warstwę przeciwwodną (np. membranę wiatroizolacyjną).
  Uwaga: Nie zaleca się prowadzenia mokrych prac np. tynkarskich, podczas przymrozków (może to powodować odpadanie tynków od kostek oraz ich technologiczną nietrwałość).
 • Elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych i grzejnych, w których występuje woda, wykonywać ze szczególną starannością, w celu uniknięcia zalania ścian. Żadne z instalacji nie powinny być prowadzone w warstwie słomy. Instalacje prowadzić w tynku a tam gdzie to tylko możliwe należy instalacje prowadzić w warstwach podłogi z podejściami od dołu, unikając ścian zewnętrznych.
 • Nie pozostawiać czynnych instalacji wodnych i wypełnionych rur w nieogrzewanym budynku. Wodę w instalacji na zimę spuścić i wydmuchać.
 • Podwykonawcę poinformować o mogących powstać zagrożeniach i szkodach wynikających z zamoknięcia słomy i ścian zewnętrznych.
  Uwaga: Zaleca się ogrzewanie budynku na zimę nawet jak nie jest jeszcze zamieszkany w celu uniknięcia nadmiernej kondensacji pary wodnej w przegrodach przy schnięciu tynków. Jeśli woda została spuszczona z rur można przepalać w piecu/kominku raz na jakiś czas (po odbiorze urządzeń i komina przez kominiarza i zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa bhp i p.poż).
 • Zwrócić szczególną uwagę na izolacje przeciwwodną na balkonach (oraz innych elementach narażonych na zalanie wody), znajdujących się w budynku nad elementami słomianymi.autor: Magdalena Górska (eKodama) – Architekta zajmująca się projektowaniem zdrowych naturalnych domów i wnętrz. Prowadzi też wykłady i warsztaty z tej tematyki. Eksperymentuje z naturalnymi materiałami.


Wersja broszurki w formacie PDF do ściągnięcia TUTAJ

Czy informacje zawarte w tej broszurce wydają Ci się potrzebne i użyteczne? Wiedz, że zostały one opracowane wolontaryjnie. Wesprzyj działania naszego stowarzyszenia dobrowolnym datkiem na cele statutowe i przyczyń się do rozwoju standardów budownictwa naturalnego w Polsce: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, ul. Szczera 23A, 02‑392 Warszawa. Nr konta: 24 1540 1245 2056 9094 0224 0001, dopisek: Darowizna na cele statutowe. Masz inne uwagi i spostrzeżenia? Napisz na: info@osbn.pl

1
1
1
1
1
1