miniaturka-centrum-analityczne

Centrum Analityczno-Programowe w Lublinie - praca konkursowa


Praca dla firmy: Group Arch. Uczestnictwo w projekcie: członek zespołu konkursowego.

Inwestor: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Projekt: listopad-grudzień .2008; Koszt inwestycji: 34 miliony euro.

centrum-analityczne-widok-1
centrum-analityczne-widok-2

Powierzchnia użytkowa: 6.219 m²; Powierzchnia brutto: 8.200 m², Kubatura: 36.900 m³; Funkcja : naukowa, laboratoria, edukacja, blok konferencyjny, parking podziemny.

centrum-analityczne-widok-3
centrum-analityczne-widok-4
centrum-analityczne-plan-zagospodarowania-terenu
centrum-analityczne-rzut
centrum-analityczne-elewacja-2
centrum-analityczne-plansza