Często zadawane pytania

Kliknij na interesujące Cię pytanie aby przeczytać odpowiedź:


Odpowiedzi

 • Co mam przygotować do WYCENY projektu?
 • Orientacyjną cenę projektu domu można uzyskać stosując przeliczniki cenowe zawarte w zakładce Cennik. Metoda ta będzie niedokładna w przypadku małych domów lub bardzo dużych oraz innych budynków niż domy, ponieważ metraż jest tylko jednym z elementów składowych wyceny. Wiele elementów projektu jest stałych, niezaleźnie od wielkości budynku.

  Aby dokładnie wycenić projekt potrzebne jest zebranie pewnych informacji formalnych o działce. Należy uzyskać :

  - Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ( w urzędzie gminy lub miasta, trwa to 1-2 dni). Jeśli dla danej działki nie ma Planu, będzie konieczne uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (można zlecić to architektowi, trwa to w urzędzie około 3 miesięcy) – jest to podstawowa informacja o przeznaczeniu działki i co można na niej zbudować
  - Kopię mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów i budynków (w Starostwie, 1-2 dni)- jest to informacja dla architekta o powierzchni działki oraz jest funkcji i stanu prawnego
  - Informacje o uzbrojeniu działki w media (woda, prąd, gaz, kanalizacja). Jeśli inwestor nie ma takich danych może podpytać sąsiadów nieruchomości. Pomocne może okazać się też uzyskanie kopii mapy zasadniczej (w Starostwie – 1-2 dni)

  I oczywiście :) prosze podać informacje jakie są Państwa oczekiwania, pomysły, priorytety, marzenia, np.:

  - Jakie są Państwa marzenia odnośnie domu, model życia, jakiej przestrzeni Państwo potrzebują i czy oprócz mieszkania będą tam inne funckje
  - Ile osób będzie mieszkać w domu i czy z domu będą kożystać osoby niepełnosprawne
  - Jakie w przybliżeniu będą potrzebne pomieszczenia, funkcje
  - Jaki w przybliżeniu będzie metraż domu
  - Czy są preferencje odnośnie jakiś systemów instalacji, konstrukcji, użytych materiałów
  - Czy mają Państwo jakieś preferencje odnośnie stylu, formy
  - Ile osób będzie decydowało (brało udział we współpracy z architektem) podczas projektu
  - Jaka jest działka i czy mają Państwa marzenia odnośnie zagospodarowania terenu

  Oczywiście jak czegoś Państwo nie wiedzą czy nie są pewni to nie są to informacje wiążące, bardziej chodzi o rozeznanie i orientacje. W procesie projektowym niektóre rzeczy mogą ulec modyfikacji.
  W celu uzyskania wyceny prosze napisać na adres ekodama.architektura@ekodama.pl w tytule podać - "wycena" i dodać treść zapytania wraz z uzbieranymi materiałami. Warto przedzwonić by upewnić się czy wiadomosć do mnie dotarła (tel: 669 757 613). Będzie nam niezmiernie miło rozpocząć z Państwem wspołprace. :)  powrót
 • Jak wygląda współpraca?
 • Projektowanie to proces współtworzenia, w którym bardzo istotnym czynnikiem jest klient. Cały proces zmienia niejednokrotnie wyobrażenia o samej idei domu, pokazując wiele istotnych jego elementów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne lub są niezauważane. Ten proces przemienia i opiera się na partnerstwie klienta z architektem.

  Współpraca oficjalnie zaczyna się od podpisania umowy. Przed jej podpisaniem zostaną wyjaśnione wszelkie treści w niej zawarte. Architekt rozpoczyna prace od wizyty na działce i rekonesansu okolicy. Następnie przystępuje do analiz lokalizacji, jej wad i walorów, wraz z analizą słońca. Wyniki swoich analiz wraz ze szkicowymi dwoma koncepcjami (w zakresie uproszczonych lokalizacji na działce, rzutów i brył 3d – pustych kubatur) przedstawia na pierwszym spotkaniu projektowym. Najczęściej jedną koncepcję uszczegóławia się na około trzech kolejnych spotkaniach projektowych z klientem, omawiając wszelkie istotne kwestie i preferencje. Na etapie projektu budowlanego odbywa się jedno spotkanie projektowe dotyczące instalacji i elementów formalnych. Później większość ustaleń odbywa się mailowo lub telefonicznie.  powrót
 • Ile trwa opracowanie projektu?
 • Czas potrzebny na opracowanie projektu jest zależny od rodzaju inwestycji i bardzo wielu innych czynników np. prawnych, własnościowych, społecznych, geotechnicznych, związanych z ochroną środowiska i zabytków a także zakresu projektu.

  W przypadku małych i średnich domów etap koncepcji zajmuje zazwyczaj około dwóch miesięcy. Czasami może być to więcej, jeśli znalezione rozwiązania będą wymagały jeszcze ulepszenia lub projekt jest nietypowy bądź działka jest skomplikowana prawnie, lokalizacyjnie.

  Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu to około 2 miesięcy, które biegną również na procedury które toczą się w urzędach i jednostkach i zależy to od działki (np. czy jest pod ochroną konserwatorska, itp.). Potem składa się skończony projekt do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę /dokonuje się zgłoszenia. Czeka się odpowiednio 2 miesiące na pozwolenie/ 1 miesiąc na milczącą zgodę.

  Dlatego projekt należy zacząć co najmniej pół roku przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy.  powrót
 • Jaki jest zakres opracowywanego projektu budowlanego?
 • Standardowy projekt budowlany zawiera:
  - projekt architektury w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę
  - projekt konstrukcji z elementami projektu wykonawczego
  - projekt przyłączy (woda, kanalizacja, prąd)
  - charakterystykę energetyczną budynku  powrót
 • Co mam przygotować do podpisania umowy?
 • Do podpisania umowy będą niezbędne:
  - Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ( w urzędzie gminy lub miasta, trwa to 1-2 dni). Jeśli dla danej działki nie ma Planu, będzie konieczne uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (można zlecić to architektowi, trwa to w urzędzie około 3 miesięcy)
  - Kopię mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów i budynków (w Starostwie, 1-2 dni)
  - Kopię mapy zasadniczej (w Starostwie – 1-2 dni)
  - Mapę do celów projektowych – zleca się geodecie
  - Dowód osobisty i ew. kopie aktu notarialnego

  Podczas trwania umowy będzie niezbędne uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan, energetycznej, gazowej. Można je uzyskać również przed podpisaniem umowy. Przed projektem budowlanym, po zakończeniu koncepcji zleca się badania geotechniczne gruntu, pod planowaną lokalizacją domu.  powrót
 • Nie chcę zajmować się sprawami związanymi z projektem. Czy mogę zlecić wszystko architektowi?
 • Z miłą chęcią wykonamy dla Państwa wszystkie te prace.  powrót
 • Jakie są zalety projektu INDYWIDUALNEGO w porównaniu do TYPOWEGO?
 • Projekt katalogowy ma jedna podstawową zaletę, jest tani, ponieważ używa go wiele osób, jest również gotowy wiec nie ma etapu koncepcji. Projekt typowy wymaga jednak również adaptacji do warunków działki i projektu przyłączy, zagospodarowania terenu co trwa również około 2-3 miesięcy. Koszt takiej adaptacji wraz z przyłączami to kwota kilku tysięcy.

  Projekt indywidualny jest dostosowywany od początku do lokalizacji, do potrzeb i budżetu klientów, oraz stawia na proces znajdowania najlepszych rozwiązań, można w nim spełnić wiele marzeń, niemożliwych do zawarcia w projekcie typowym. Projekt indywidualny umożliwia również optymalizacje konstrukcji ze względu na to, iż jest ona liczona dla konkretnej działki i warunków gruntowych, pogodowych a nie dla najcięższych, jak jest to w projektach typowych. Cały proces projektowy umożliwia przemyślenie wielu zagadnień na etapie rysunkowym, kiedy zmiany są stosunkowo łatwe i nie kosztują. Częste jest, że klienci zmieniają projekty typowe na etapie budowy, wydając na te zmiany tysiące bądź dziesiątki tysięcy złotych. Zatem projekt typowy sam jest tańszy ale w realizacji może okazać się droższy. Oszczędzając kilka tysięcy na etapie projektu, niejednokrotnie dokładamy o wiele więcej na etapie budowy.

  Projekt mówi nam o tym jak wydamy setki tysięcy złotych, jest to jakby plan naszych wydatków, najczęściej najpoważniejszych w naszym życiu i na całe życie. W przypadku takich inwestycji nie warto spieszyć się, pomijając etap koncepcji i analiz i nie warto oszczędzać na porządnym planie jak zrobić to dobrze.  powrót
 • Czy budowa małego domu wymaga pozwolenia na budowę?
 • Polskie prawo budowlane szczegółowo określa obiekty, do których budowy, przebudowy lub rozbiórki nie jest wymagane pozwolenie na budowę (rozbiórkę). Małe obiekty najczęściej są objęte procedurą zgloszenia. Projekty domów mogą być objęte procedurą zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę (nowelizacja prawa). W przypadku domów w obu przypadkach do wniosku wymagane jest dołączenie projektu budowlanego. Podobnej procedurze podlega rozbudowa, nadbudowa i przebudowa domu.  powrót
 • Co to jest projekt budowlany?
 • To opracowanie które jest wymagane w olskich urzędach w celu uzyskania pozwolenia na budowę /dokonania zgłoszenia i określa podastawowe parametry inwestycji. Polskie przepisy szczegółowo określają co powinno się składać na projekt budowlany.  powrót
 • Co to jest projekt wykonawczy i czym różni się od projektu budowlanego?
 • Projekt wykonawczy jest opracowaniem bardziej szczegółowym od projektu budowlanego. Opisuje on dokładnie rozwiązania stosowane w obiekcie, określa np. rodzaje materiałów, producentów wyposażenia technicznego, zawiera szczegółowe detale konstrukcji itp. Przy małych obiektach, takich jak np. domy jednorodzinne często nie opracowuje się tego projektu a szczegółowe rozwiązania dobiera się na etapie budowy. Jednak w przypadku gdy chcemy wybudować budynek większy lub o wyższym standardzie, zaleca się jego opracowanie, gdyż ilość zagadnień uniemożliwia odpowiednie ich skoordynowanie na budowie.

  Przy większych inwestycjach projekt wykonawczy jest niezbędny, a rezygnacja z niego często powoduje olbrzymie straty i opóźnienia na budowie.  powrót
 • Po co mam podpisywać umowę?
 • Umowa jest niezbędna do sprawnego prowadzenia inwestycji, zabezpiecza interesy obu stron: inwestora i architekta. Bez umowy nierzetelny architekt może zwodzić klienta lub przeciągać prace. Bez umowy inwestor nie ma żadnych gwarancji oraz nie przysługuje mu możliwość odszkodowania w przypadku błędów. Z kolei architekt podejmując się zlecenia, podejmuje również ryzyko, gdyż może nie dostać wynagrodzenia. Dlatego umowa jest istotna dla obu stron, określa obowiązki partnerów w inwestycji: architekta i inwestora, ich odpowiedzialność, zakres obowiązków oraz harmonogram realizacji prac i wypłaty honorarium.  powrót
 • Dlaczego mam zapłacić zaliczkę?
 • Nad opracowaniem nawet najmniejszego projektu, pracuje oprócz architekta, kilku specjalistów np. konstruktorzy, projektanci branż instalacyjnych, itp., którym architekt musi zapłacić wynagrodzenie, niezależnie od odbioru końcowego dokumentacji (który zdarza się, że jest zawieszany ze względu na komplikacje urzędowe niezależne od inwestora czy architekta). Zaliczka przeznaczana jest w całości na częściowe honoraria zespołu oraz pokrycie kosztów przygotowawczych.  powrót
 • Na czym polega praca architekta?
 • Praca architekta jest wielopłaszczyznowa i niejednokrotnie niektóre jej aspekty są trudne do zmierzenia. Poza namacalnymi zadaniami jak opracowanie koncepcji projektu, projektu budowlanego, koordynacji branżowej i prawnej inwestycji, architekt wykonuje szereg działań, analiz, mających na celu rozwiązanie problemów funkcjonalnych, formalnych, urbanistycznych i społecznych, biorąc pod uwagę uwarunkowania historyczne, ochronę środowiska, konserwatorską, kulturową. To architekt ponosi odpowiedzialność za jakość tworzonej przestrzeni, nie tylko przed inwestorem, ale przed społeczeństwem. Posiada ku temu odpowiednie wykształcenie i wiedzę. Cała sztuka w znalezieniu odpowiedniej odpowiedzi to postawienie odpowiedniego pytania. Profesjonalnych architektów niejednokrotnie można poznać po tym, że sam etap przygotowań i analiz trwa porównywalnie z samym opracowaniem projektu. Owocami takiej pracy są projekty doskonale przemyślane, o optymalnych rozwiązaniach, mających również pozytywny wpływ na koszt inwestycji i koszty eksploatacji obiektu.  powrót
 • Mam dużo pytań i wątpliwości odnośnie technologii STRAWBALE i budownictwa naturalnego...
 • Zajrzyj do sekcji o budynkach strawbale >>>
  I do naszej BIBLIOTEKI >>>. Z miłą chęcią też odpowiemy na Twoje pytania :).