Zakres świadczonych usług

Projektowanie

 • kompleksowe projektowanie budynków (w tym w technologiach naturalnych, strawbale)
  - projekty koncepcyjne
  - projekty budowlane
  - projekty wykonawcze
 • przebudowy, rozbudowy i adaptacje istniejących obiektów wraz z podwyższeniem ich standardów energetycznych i ekologicznych
 • projekty typowe w technologiach naturalnych


Przygotowanie inwestycji

 • doradztwo przy zakupie działek i wyborze lokalizacji inwestycji
 • uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji
 • sporządzanie wstępnych analiz kosztowych, środowiskowych, operatów, analiz z zakresu permakultury, itp.


Prace Wykończeniowe i budowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego na budowie
 • projektowanie wnętrz i pełnienie nadzoru
 • projektowanie graficzne
miniaturka-żelbet